Skip links

Design &
Architecture

En vision tar form

Från koncept till materialitet

Med ett komplett utbud av arkitektoniska tjänster – konceptdesign, genomförbarhetsstudier, projektledning och författarens övervakning – säkerställer vi våra kunders unika vision av det arkitektoniska utrymmet med deras egna preferenser.

Med en personlig touch

Förverkliga din unika stil

Som ett team av kreativa arkitekter och designers, professionella inom sitt område, strävar vi efter att tolka varje kunds individuella uttryck i termer av estetik, färgpaletter och materialval.

SEE MORE IMAGES

yttre världar - inre världar yttre världar - inre världar

01 01

Designkoncept

Vi börjar med att utforska designkoncept, genomför en preliminär bedömning av myndighetskrav, förbereder en detaljerad platsanalys och inleder designprocessen med skisser och diagram för att tydligt förklara konceptet och möjliga designalternativ.

02 02

Byggdokumentation

Designfasen kulminerar i framtagandet av arbetsritningar och specifikationer, noggrant och precist utvecklade till en uppsättning bygghandlingar.

03 03

Projektadministration

Arkitektens expertis och rådgivning är ett sätt att undvika kostsamma förseningar - för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av byggprojektet i enlighet med din egen plan.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag